Obiective turistice din comuna Corund

Biserica romano-catolică

Se află la sud de drumul principal (la dreapta) în apropierea şcolii, pe malul drept al pârâului "Kebelet". A fost construită în 1911. Din vechea biserică construită în stil gotic au rămas doar câteva pietre sculptate zidite în gardul care înconjoară biserica. Monumentul memorial aflat în vechiul centru al comunei a fost înălţat în cinstea eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale (este opera sculptorului Clujean Benczédi Sándor).