Implementarea de sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol și a soluțiilor software în județul Harghita

Consiliul Județean Harghita, cu sediul în 530140-Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, jud. Harghita, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 10 februarie 2014, proiectul „Implementarea de sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol și a soluțiilor software în județul Harghita", cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" cu sediul în B-dul Libertății, nr. 14, sector 5, cod 050706, București, conform Contractului de finanțare nr. 1753/321/07.02.2014,cod SMIS: 48429.