Localizarea comunei Corund

Fiind vorba despre Bazinul Carpatic, sau despre Regiunea Carpatică, delimitarea geografică a acestei regiuni este clară, caracterul montan şi relativ închis este explicit. Ţinutul Sării, care integrează şi localitatea Corund, se întinde în extremitatea de est a Bazinului Transilvaniei, şi care este de fapt un bazin întins în direcţia de nord-vest – sud-est, închis între munţi.

Prezentarea comunei Corund

Comuna Corund este una dintre localităţile Ţinutului Sării, fiind totodată şi una dintre centrele artei populare transilvaniene. Potrivit explicaţiei legendei enigmatice despre originea localităţii numele comunei Corund (Korond) provine din cuvintele maghiare „korom, életkorom” (ani, vârstă), însă localnicii îl deduc la un alt sens al acestui cuvânt, la cel de funingine, care face referire la culoarea închisă a apei râului din localitate.