ANUNȚ DE PARTICIPARE - pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de colaborare a Comunei Corund cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate culturală din Comuna Corund pe anul 2020

1. Autoritatea contractantă Comuna Corund din Corund nr. 589, județul Harghita, Cod fiscal 4246084, tel.0266-240-101

2. Solicitanţii pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul culturii - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a Comunei Corund,

3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general, cu modificările și completările ulteriore.

4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

  • organizarea evenimentelor culturale
  • participarea la evenimente culturale naționale și cele din județul Harghita
  • sprijinirea ansamblelor populare și a fanfarelor de pe raza Comunei Corund

5. Suma aprobată pentru anul 2020 este de 30.000 lei

6. Durata programului: anul 2020

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

  • Solicitanții vor depune propunerea de proiect la registratura Comunei Corund, Corund nr. 589 județul Harghita sau sub formă electronică la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  • Data limită pentru depunerea proiectelor este 15. aprilie 2020, ora 15.00.

8. Solicitarea finațării nerambursabile: Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Anexele Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local se pot procura de pe pagina de web www.primariacorund.ro, tel. 0266-249-101, persoana de contact Balint Csaba Stefan. 

ANEXE

- Anunt de participare

- Cerere sprijin financiar

- Ghidul solicitantului

- REGULAMENT privind regimul finantarilor nerambursabile