Anunt de participare - pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea in Comuna Corund, pe anul 2020

1. Autoritatea Contractantă: Comuna Corund, loc. Corund, str. Principala, nr. 589, cod fiscal 4246084, tel. 0266-249-101, fax 0266-249-344.

2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială Comuna Corund.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în Comuna Corund, care vizează:

 • În cadrul acestui program în anul 2020 vor fi finanțate lucrările legate de:

  • executarea instalațiilor termice pentru biserici

  • renovare sau construire biserică și anexă bisericească

  • renovare sau construire casă mortuară

  • renovare sau construire tabără pentru copii

  • renovare sau construire casă comunitară

  • executarea instalațiilor de răcire la Casele mortuare

  • renovare sau înființare arhivă (Reparații la sediul administrativ și conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu) – pentru protopopiate.

5. Suma aprobată pentru anul 2020 este de 70.000 lei

6. Durata programului: anul 2020.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Sediul Primăriei Corund, Comuna Corund, loc. Corund, str. Principala, nr. 589, județul Harghita. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 15. Aprilie 2020, orele 15.00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de pe pagina de web www.primariacorund.ro, tel. 0266-249-101, persoana de contact Balint Csaba Stefan.