Fiind vorba despre Bazinul Carpatic, sau despre Regiunea Carpatică, delimitarea geografică a acestei regiuni este clară, caracterul montan şi relativ închis este explicit. Ţinutul Sării, care integrează şi localitatea Corund, se întinde în extremitatea de est a Bazinului Transilvaniei, şi care este de fapt un bazin întins în direcţia de nord-vest – sud-est, închis între munţi.

Localităţile acestei microregiuni se situează la limita judeţelor Mureş şi Harghita, ambele judeţe aparţinând de Regiunea de Dezvoltare Centru de nivel NUTS 2. Regiunea de Dezvoltare Centru ocupă 14,31% din suprafaţa României, cuprinde următoarele unităţi administrative: judeţele Braşov, Alba, Harghita, Mureş, Covasna şi Sibiu. Regiunea Centru, din cauza amplasării sale se află în relaţie directă cu celelalte cinci regiuni de dezvoltare ale ţării.


Vizualizarea in format mai mare (Corund)