Programe și strategii

Strategia de dezvoltare

Prezentul document constituie strategia de dezvoltare a localităţii Corund pentru perioada 2007-2013, stabilind obiectivele şi direcţiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung ale comunei.

Importanţa planificării dezvoltării localităţii se regăseşte în definirea pe baza analizei multicriteriale a situaţiei unei regiuni, a punctelor forte şi slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor, în structurarea problemelor în funcţie de raportul cauză-efect, apoi în  ranspunerea lor în obiective generale şi specifice, iar pe baza analizei acestora stabilirea domeniilor de intervenţie.