Fejlesztési stratégia, programok, tervek

Korond fejlesztési stratégiája

Jelen dokumentum Korond község 2007-2013-as időszakra vonatkozó stratégiai terve, mely meghatározza a térség hosszú és középtávú cselekvési törekvéseit, a fejlesztések fő irányvonalait.

A területfejlesztési tervezés lényege, hogy egy térség helyzetének több szempontú elemzése alapján meghatározzuk annak erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit, ok-okozati alapon strukturáljuk a problémákat, majd áthelyezzük őket többszintű célokká, amelyek elemzéséből meghatározzuk a beavatkozási területeket.